E-mail   life@bethechangebg.com

  • BG
  • ENG
  • RUS

услуги

Човешкото Здраве следва да се обгрижва всеки ден.
 

 

 

 

Нашият Оздравителен център предлага:

хидроколонтерапии (чревни хидротерапии),

криотерапии и лечебни ръчни и апаратни масажи.

Процедурите, които се извършват в Оздравителен център БЪДИ ПРОМЯНАТА! - Ибис, изискват особено внимание и прецизност по отношение на хигиената. Както мануалните процедури (масажите), така и чревната хидротерапия (ЧХТ) са лични процедури, за които ние сме взели всички мерки по отношение на осигуряване висока степен на хигиена и използваме утвърдени дезинфекционни и миещи препарати. Всички консумативи, които използваме, са за еднократна употреба, което осигурява комфорт и сигурност на доверилите ни се.

В центъра редовно се провеждат тестове за контрол на общото органично замърсяване, чрез съвременни методи и техники. Определени са критичните контролни точки, местата и моментите, където е необходимо да се провежда регулярно мониторинг, за да се изключи опасността от замърсяване, което би било предпоставка за развитие на микроорганизми. Процесите на санитаризиране са по установени и одобрени процедури, като не се спестява нито един етап от заложените изисквания.