E-mail   life@bethechangebg.com

  • BG
  • ENG
  • RUS

чревна хидротерапия

Чревна хидротерапия e съвременен здравословен метод за ефективно очистване на организма.
 

Освен ежедневна необходимост, водата служи като основно средство за укрепване на организма и за лечение на редица болести. За народите на древния Египет и Древна Азия пречистването на червата е било също така естествено, както задоволяването на глада и жаждата. Даже египтяните превърнали тази необходимост в ритуал и го обожествили чрез свещената птица Ибис, която с клюна пречиствала своето дебело черво и чрез него целия организъм.

Интересът към тези промивки във времето е бил различен. В папирусите „Ebers” от 14в. пр. н.е. и „Edwin Smith” от 17в. пр. н.е. се споменава за иригацията и се дават насоки за практикуване на този начин на очистване. Essene Gospel в трети век казва: „Нечистотията отвътре е много по-голяма отколкото нечистотията отвън” и приканва към очистване. 

През средновековието, когато външната хигиена е била абсолютно занемарена и банята – забравена, чревните промивки са били на почит. Даже 17 в. е станал известен като „Век на иригациите”, или „ Век на клизмите”. В парижкото общество даже е било възприето хората да се наслаждават на по 3-4 иригации дневно, защото вярвали, че вътрешното измиване или подмиването е съпътствало доброто здравословно и душевно състояние.

В края на 19 в. и началото на 20 в. с появата на гумата иригацията или клизмата бавно давала път на оборудването за чревна хидротерапия, с помощта на която се усъвършенствало прочистването на червото. В 1917 г. д-р Kellogg публикувал своите наблюдения в „Журнал на Американската медицина”, че при лечение на гастроинтестиналните заболявания при над 40 000 случая е използвал хирургична намеса само при 20 от тях. На останалите е помогнал чрез прочистване с промивка на червата, диета и упражнения.

Чревната хидротерапия е ангажирала вниманието и на д-р James A. Wiltsie, който твърди: „Нашите познания за нормалната и ненормална физиология на дебелото черво, както и неговата патология и управление, за съжаление не са на такова ниво като за много други органи и системи от тялото.” И още: ”Докато продължаваме да допускаме, че дебелото черво ще се грижи само за себе си, ще продължаваме да се заблуждаваме за най-важната причина за болестното здравословно състояние на цялото тяло.”

Водата е един постоянен приятел, защитник и лечител на човека през целия му живот. Чрез многобройните водолечебни методи тя се използва за подържане на човешкото здраве.

Безспорно по значимост чревната хидротерапия стои на едно от първите места в многобройната поредица на водолечебните методи. Днес Чревната хидротерапия (популярна като “колонхидротерапия”) е една от водещите и най търсените хидропроцедури. Тя е широко разпространена и се използва от хората в икономически развитите страни. В България този метод е практикуван преди повече от 50 години.

Чревната хидротерапия представлява масивно и ефективно промиване на дебелото черво с изключително благоприятно въздействие върху целия организъм. При правилно приложение тя е безвреден и неболезнен метод. Даже по време на провеждането на процедурата и особен през следващите няколко дни човек чувства определена лекота и конфорт. Често хората имат неправилен хранителен режим и лоши навици – напр. пиенето на малко вода, консумиране на пасирани или силно дразнещи храни и др. Чрез Чревната хидротерапия се постига общ и локален ефект. Локалният ефект се състои в масивното промиване на дебелото черво и максимално прочистване на неговата лигавица, отстраняване на чревните екскременти, а заедно с тях излъчване на метаболити, гнилостни вещества, отпадни епителни клетки и токсини от чревния лумен. Методът е особено ефективен за атоничните участъци от дебелото черво, в които се застояват и втвърдяват екскрементите и които не могат да се отстранят по друг начин. Промитата чревна лигавица увеличава своята площ и възможността за пълноценно приемане на хранителни вещества и излъчване на отработените. Общият ефект се свежда до оводняване и прочистване на вътрешната среда на организма, променяна на водно-електролитното съдържание и състояние на тъканите в посока на нормализиране. Подобрява се метаболизма на клетките като се подпомагат и ускоряват транспортните процеси в тях. Настъпва т.н. “тъканно измиване”. Израз на това е зачестилото и по обилно уриниране в първите 24 часа след провеждане на процедурата.

В САЩ, където се практикува най-вече този метод, статистиката показва, че 70% от хората, които го ползват, са здрави или се чувстват добре, и искат да запазят своето здравословно състояние. Останалите 30% са болни от някое хронично заболяване, което е подходящо за провеждане на чревна хидротерапия като подпомагаща терапия. Такива заболявания са преди всичко тези на дебелото черво – хронични колити, чревни възпалителни бактериални, паразитни или микотични процеси, неусложнени хемороиди, атонично дебело черво особено придружено с удължаване или аномалии и съпътстващите ги симптоми или предболестни състояния като: запек, диария, газове, фекално задръстване и др. Подходящи са и някои заболявания на другите органи като: наднормено тегло с обменни нарушения, диабет, подагра, дерматити – особено токсични, мигрена, белодробна астма и алергии, хроничен простатит, неврози, чернодроби и ревматични заболявания.

Като всяка хидротерапия и чревната хидротерапия има своите противопоказания най честите от които са: всички остри възпалители температурни състояния, остра недостатъчност на органите, усложнени хемороиди, чревни дивертикули, активни анални фисури и кисти, пресни кръвоизливи – особено по храносмилателния път и 6 м след операция, тежки колити, изразени хернии, чернодробна цироза, злокачествени и специфични процеси, психически заболявания извън ремисия и др.

При болните хора е задължителна редварителна консултация с лекар-специалист. Важно е да се знае, че чревната хидротерапия служи главно за профилактика, за повишаване на вътрешната хигиена на тялото и подпомагане оздравителния процес при показаните забоявания. Процедурата може да се използва самостоятелно или в комбинация с други методи и диети за подобряване функцията и хармонията на вътрешните органи. Най често тя се съчетава с различи масажни техники, физиотерапевтични и козметични процедури, с определени диети, които действат синхронно и взаимно се допълват. Тази процедура трябва да стане елемент от здравословния начин на живот на човека, защото осигурява здраве. Или както се изразява създателя на чревната хидротерапия (“Отворена система” Роко Бруно) “Когато червата са по чисти – тялото е по здраво”. (автор: Доц.д-р В.Едрева, дм).

 

Нашият център използва отворена система за хидроколонтерапии

Отворената система осигурява самостоятелност по време на процедурата. При нея не се получава смесване на чистата и отработена вода, за разлика от затворената система, при която двата вида води минават заедно в определен участък от ректалния накрайник.

Ректалният накрайник при отворената система е с диаметър на обикновен молив, докато при затворена система накрайника е с диаметър около 3 см.

Моментът на влизането на чистата вода в червото и излизането на отработената вода при отворената система се регулира самостоятелно от клиента, а при затворената система се регулира от хидротерапевта.

Отворената система е снабдена със специално ергономично легло-вана, докато при затворената система се лежи върху обикновена кошетка.

При отворената система няма необходимост от използването на тоалетна веднага след процедурата, поради наличието на легло-вана.

По време на процедурата се осигурява непрекъснато физико-механично и микробиологично пречистване на водата, чрез филтри с активен въглен и UV система.

 

Съкращението SPA идва от латински  "Sanum Per Aqua" и означава „Здраве чрез вода”Чревната хидротерапия (ЧХТ) е процедура, изцяло покриваща се с идеята за SPA, и е основният метод, използван от Оздравителен център БЪДИ ПРОМЯНАТА! - Ибис за очистване на организма от натрупали се в организма шлаки, токсини и ненужни вещества от процеса на преработката на хранителните вещества, и пренасищането на организма следствие средата и Живота, който той води.

В Оздравителен център БЪДИ ПРОМЯНАТА! - Ибис за първи път в България е въведена отворена система за чревна хидротерапия (Angel of Water) – най-модерният и функционален начин за дълбока промивка на дебелото черво – стъпка първа към Здравето на човека.

Машина за хидроколонтерапия – Angel of Water позволява автоматично и контролирано вливане на определено количество вода в дебелото черво, разпределено на малки порции (повтаряни многократно), при което с водата  започват да се отделят екскременти, газове, слуз и отпадни възпалителни материи.
Внесената най-модерна и най-нова техника от САЩ в нашия Оздравителен център осигурява пълна безопасност, автоматичност и дискретност на процедурата без риск за настъпване на странични неблагоприятни ефекти.  Модерното хидротерапевтично оборудване е произведено в САЩ и функционира съгласно одобрението на строгите нормативи на FDA (Американска асоциация за храни и лекарствени средства). Работата с него подлежи на текущ контрол. В апарата е вграден температурно-контролиран смесител за вода и възвратен клапан, сензори за следене на налягането и температурата, вградена система за химическа дезинфекция и пречистваща система. При работата се използват консумативи единствено и само за еднократна употреба.

Как се осъществява процедурата?

По време на процедурата човек се съблича до кръста и се облича със специална престилка, настанява се в удобна поза на специалното ергономично легло. Няма дискомфорт или болка, а напротив чувството е много приятно и релаксиращо. След извършената процедура се чувства определена лекота и благоразположение. За човешкото здраве липсва всякакъв риск при правилно назначаване на процедурата.