E-mail life@bethechangebg.com

Най-често задавани въпроси за ПРОЕКТ ЗДРАВЕ

Коя е локацията на ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“?

Домът на Ади и Милен Цанови – Суралая, който се намира в село Равна, Чипровския Балкан (на 23 км от град Монтана и на 21 км от град Чипровци). Домът ни Суралая се превръщапрез м. Април и м. Май в Дом на Промяната за ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“.

Кога да се запиша за ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“?

Местата и за заходите в ПРОЕКТ ЗДРАВЕ са ограничени, а желаещите повече от наличните места. Колкото по-рано се запишете, толкова по-вероятно е да има места за вас и вашата Промяна при нас.

Как се стига до локацията? Има ли осигурен транспорт от ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ за участниците?

Всеки Участник следва да пристигне до Дома на Промяната самостоятелно. ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ няма ангажимент към организиране на общо пътуване с транспорт. 

На коя дата трябва да пристигна?

Всички Участници следва да пристигнат на първата посочена дата на Захода и да си тръгнат на последната посочена дата на Захода. Или:

Пристигане: от 09:30 до 10:30 часа

Тръгване: пълноценна сутрин с практики + обяд и тръгване на участниците най-късно до 14:00 часа

Има ли паркинг за моята кола, ако пристигна с нея?

Да, има къде да паркирате.

Какво трябва да си нося за комфортния ми престой в ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ ? От какво имам нужда?

Предвид всички практики и „разни занимания“ в ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ , които изискват различно облекло и „неща“ за комфорт и уют, всеки Участник, две седмици, преди да се отправи на път към Дома на Промяната, ще получи Пътеводител за ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“, който ще му помогне да организира отлично багажа си и да не забрави „някои важни неща“. 

Към кого да се обръщам по време на ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ с въпроси, свързани с битието ми?

Към Ади.

Мога ли да разчитам на индивидуално хранене, свързано с мой личен режим на хранене?

ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ не предвижда индивидуално изхранване. То може да бъде дискутирано, според нуждите, случая и срещу допълнителна сума. Отговорът остава „отворен“ до момента на разговора по това изискване.

Какво се случва с мен, ако имам нужда от спешна помощ?

Обръщате се към Милен или Ади за нея. Ние ще се погрижим!

Мога ли да си тръгна по-рано от ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“, ако възникне причина за това, стояща извън устоите и съдържание на ПРОЕКТ ЗДРАВЕ?

Да, разбира се, вие можете да го направите, без да очаквате възвращаемост на внесената сума, независимо от обстоятелствата, форсмажора, невъзможността и други обстоятелства и факти.  ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ следва да продължи да съществува, а тя съществува посредством събраните средства от участия.

Мога ли да напусна по-рано ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“, ако възникне причина за това, стояща в самия ПРОЕКТ?

Да, разбира се. Първата стъпка обаче е дискусия в търсене на отговор на въпроса „Защо искате да си тръгнете?“. Търсим причините и се опитваме, стараем, полагаме усилия да ги отстраним.

Вие може да напуснете ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ без да очаквате възвращаемост на сумите за него, независимо от обстоятелствата, форсмажора, невъзможността и други обстоятелства и факти.  ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ следва да продължи да съществува, а той съществува посредством събраните средства от участия.

Трябва ли да присъствам на всички практики и занятия в ПРОМЯНА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ - ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! "Ултрапревенция - 7те елемента на Здравето"?

Решението дали да прегърнете ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЖЦЕНЕН ЖИВОТ- ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! "Ултрапревенция - 7те елемента на Здравето" изцяло, да гребете и пълните шепи със Здраве е единствено и само ваше. Вие имате право да не правите нищо. Но с ясното съзнание, че може би сте заели място на някого, който е бил готов да прави всичко в Програмата по две.

Дали ще се справя с ангажиментите ПРОМЯНА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ - ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! "Ултрапревенция - 7те елемента на Здравето"?

ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО! Ако не се справяте с абсолютно всичко, никой няма да ви се разсърди. Достатъчно понякога е просто да споделяте практиката в гледане, за да упражнявате сетивата си в помнене така че, когато отново сте „на линия“ за следващата стъпка, да сте готов/ва да вървите напред самостоятелно с натрупани знания.

Има ли вероятност да се отмени дадено занятие/дейност/практика навън, поради лошо време? Ако, да, то с какво се занимаваме през това време?

Разбира се! Времето не ни принадлежи. Имаме предвид природното време. Другото си е изцяло под наш контрол. Ще се занимаем с арт и музикални терапии, които сме замислили. Ще е забавно! Няма да е скучно, със сигурност. 

Може ли да се участва в ПРОМЯНА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ - ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! "Ултрапревенция - 7те елемента на Здравето" с деца?

Деца под 18-годишна възраст не се допускат в ПРОЕКТ ЗДРАВЕ. 

Може ли моят съпруг, майка, близък да се настани в Дома на Промяната, но само аз да участвам в ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“?

Домът ни Суралая е отворен за посрещане на гости, които са част от ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НАЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“. Всеки, който иска да се настани в Дома ни, следва да е Участник в ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“.

Мога ли да се настаня на друго място, за да съм с моите близки, но да съм Участник в ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“?

Всички Участници следва да живеят в Дома на Промяната. Това съжителство има устои, които са важни за целостта на целите и идеите на ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“.

Може ли мой близък да се настани на друго място и да участва в ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСТЪ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“, взимайки участие само в практиките?

ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7т елемента на Здравето“ се осъществява само с Участници, които съжителстват заедно в Дома на Промяната.

Има ли къде да се изпера за 8 дни?

Пералнята на Дома е ангажирана с нуждите на домакинството. Пералнята не се ползва от участниците. Препоръчваме на участниците да си вземат достатъчно дрехи, така че да се чувстват добре 8 дни без да имат нужда от пране на основни дрехи.

В ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ може да участва всеки един човек, който по една или друга причина иска да припознае Промяната за свое ежедневие, или човек, който вече го е сторил, ала иска да е сред Съмишленици, които да му дадат още кураж да продължи напред. 

ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ не е санаториум, а активна обучителна програма с ежедневни ангажименти-практики, в които всеки Участник участва лично и активно  по волята на своя информиран и отговорен избор, и според резултатите, които иска да постигне по време на обучението си и оставайки насаме със себе си у дома след своето завръщане към ежедневието. 

ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВСУКЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ се провежда с идеална цел и средствата, генерирани от нея, се използват за развитието на нашата Мисия „Удоволствието да бъдем здрави! БЪДИ ПРОМЯНАТА“, нашите книги, семинари, уебинари, лекции, сайтове, инициативи от различен характер, обучения и други. 

ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ се провежда по наше лично желание да помогнем на други хора да подобрят своя Живот и да го направят по-пълноценен. 

ПРОМЯНАТА ЗА ЗДРАВ, ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ – ПРОЕКТ ЗДРАВЕ ВКУСЪТ НА ЖИВОТА! „Ултрапревенция – 7те елемента на Здравето“ има общо единствено и само с нас, Ади и Милен, които се срещнаха с диагнозата „рак“ и "Имате шест месеца живот!", и личния опит в ПОБЕДАТА НАД БОЛЕСТТА. А как именно се осъществи тази нашата Победа, можете да научите от страниците на нашите Пет Книги за Здраве: https://bethechangeretreat.com/books

Книгите ни в книжен вариант може да поръчате през МАГАЗИН ЗДРАВЕ на БЪДИ ПРОМЯНАТА! на адрес: https://bethechangeretreat.com/products или на имейл office@bethechangebg.com