E-mail   life@bethechangebg.com

  • BG
  • ENG
  • RUS

Молим Ви да отделите внимание и да отговорите на следните въпроси преди да се запишете!


Как се казвате? (име и фамилия)

Как разбрахте за нас?

Имате ли конкретни очаквания от семинара/уебинара/срещата?

Посочете ни телефон за връзка